معرکه گیری در تهران -فروردین 1388

شاه عبدالعظیم - فروردین ۱۳۸۸

+ نوشته شده توسط پونه ابدالی در جمعه یکم آبان 1388 و ساعت 16:16 |
درخت های ما کجاست؟

خیابان پهلوی - ولیعصر- خیابان عشق

خیابان پهلوی - ولیعصر - خیابان عشق

خیابان ولیعصر- عصر ۵ شنبه نهم مهر ماه هشتادوهشت

 

+ نوشته شده توسط پونه ابدالی در دوشنبه سیزدهم مهر 1388 و ساعت 0:37 |
حالا که سال هاست  آن جنگ خانمان برانداز و پوچ تمام شده و در تمام این سالها کلمه هایی مثل رزمنده و دفاع مقدس از فرط استفاده ی زیادی در دل خیلی از ما ها دیگر جایی ندارد اما، این خاطره فراموشمان نخواهد شد که چه کسانی رفتند و جنگیدند وچه دلاورانه! یادشان گرامی و این عکس کوچک تقدیمشان:

 

به دلاوران ایران زمین - رویش سبز در پوتین های سربازی

 

+ نوشته شده توسط پونه ابدالی در یکشنبه پنجم مهر 1388 و ساعت 17:40 |